Beeldmerkscholen

Esloo College
De Baanbreker
Pr. Ireneschool
O3
Grote Beer
W.E. den Hertogschool
PC Hooftschool
Het Galjoen
Johan de Witt Scholengroep
De Einder
Erasmusschool
't Palet
Carolusschool
De Springbok
De Zuidwester
Het Lichtbaken
Bohemen Kijkduin
De Zonnestraal
Meerpaal
Basisschool Jeroen
Van Hoogstratenschool
P.H. Schreuderschool
Ds. D.J. Karresschool
Wellantcollege Madestein
P. Oosterleeschool
De Vuurvlinder Totaalschool
Dr.J.A.Gerth van Wijkschool
Scholengroep Den Haag Zuid-West
Jan Ligthartschool
De Triangel
Diamant College
De Tweemaster
Pr. Marijkeschool
Toermalijn
Waalse Louise de Coligny
Het Avontuur

Aanvraag beeldmerk

Werkt u op uw school samen met ouders en maatschappelijke partners aan de brede en optimale ontwikkeling van kinderen? Dan kunt u een beeldmerk brede buurtschool aanvragen.

Neem voor het aanvragen van het beeldmerk contact op met één van de volgende kennismakelaars: