Diensten

people

Verbinden

SBB verbindt professionals onderling, verbindt theorie aan de praktijk én verbindt Haagse, grootstedelijke en (inter)nationale ontwikkelingen.

 • Ontwikkeling 9 kindcentra (10 scholen en 14 kinderopvanglocaties) volgens Haags Model Kindcentrum
 • Begeleiding 4 kenniswerk-plaatsen (16 scholen en kinderopvanglocaties)
 • Begeleiding 2 kenniskringen (61 scholen en kinderopvang-locaties)
 • Verbinding professionali-seringsacademies 4 grootste schoolbesturen Den Haag

SBB ziet kansen voor verbinding tussen organisaties in Den Haag, met name in het onderwijs en de kinderopvang. SBB heeft korte lijnen .... en weet op deze manier invloed uit te oefenen.

Eva van Winden - Coordinator kenniscentrum Scoh

ondersteunen

Ondersteunen

SBB ondersteunt de brede buurtscholen en kindcentra door werkgever te zijn voor de professionals die daar werken.

 • 85 medewerkers die brede buurtschoolactiviteiten uitvoeren
 • Personele en administratieve organisatie bij 18 projecten, waarbij 23 scholen (vo en po) betrokken zijn
 • Ondersteuning van o.a. taal- en talentontwikkeling, zomerscholen, zaterdag- en weekendscholen en sporttuinen
 • Inzet van studenten via project Studenten voor Educatie als ‘extra handen in de klas'

Door de subsidie voor de brede school aan te vragen via SBB, ontzorgt SBB het Johan de Witt op het gebied van personeel en financien, zodat wij ons kunnen richten op onze kerntaak.

Anne Segeren - Algemeen directeur Johan de witt scholengroep

adviseren

Adviseren

SBB adviseert in het verbeteren van de samenwerking tussen ouders, omgeving (waaronder kinderopvang, welzijn, sport en zorg) en onderwijs.

 • 9 adviestrajecten, gericht op: - visieontwikkeling
  - wet- en regelgeving jonge kind
  - samenwerking met ouders
  - samenwerking in de wijk
  - adviseren regelluwe
  ruimte
 • Doorontwikkeling van Stadsfoto en Monitor IKC met gemeente Den Haag, school- en kinderopvangbesturen

SBB is goed bekend met vergelijkbare IKC trajecten en is ingevoerd op gemeentelijk, bestuurs-en bovenschools niveau.... SBB is in staat om de juiste toon te treffen omdat zij het onderwijs en de kinderopvang van binnenuit kennen.

Maarten van Gelderen - Directeur Dalton kindcentrum Helen parkhurst

inspireren

Inspireren

SBB inspireert door partijen uit te dagen, landelijke innovaties te laten zien en Haagse voorbeelden een podium te geven.

 • Organisatie van online en hybride bijeenkomsten waarbij inspiratie en ontmoeting, juist in tijden van corona, centraal blijft staan. Omdat onze events in het teken staan van inspireren en ontmoeten, doen wij er alles aan om in 2021 weer events op locatie te organiseren

SBB inspireert door stadsbrede vraagstukken aan te kaarten en daar kritisch op te reflecteren. SBB zet de kracht en energie van partijen in om andere te inspireren en maakt dit concreet.

Elsien Smit - Projectmanager onderwijs bij 2Samen