Over ons

hierarchy

Brede en optimale ontwikkeling van ieder Haags kind

Alleen door een krachtige samenwerking tussen ouders, omgeving en onderwijs, kan het kind zich breed en optimaal ontwikkelen

Wij verbinden, ondersteunen, adviseren en inspireren

Missie

De missie van Stichting brede buurtschool Den Haag (SBB) is: ‘Samen werken aan een brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind’. Sinds 2013 werkt SBB met partners aan de brede en optimale ontwikkeling van alle kinderen in Den Haag. Dit doen we door verbinding te leggen tussen scholen, kinderopvang, ouders, welzijn, sport en cultuur.

Visie

Wij geloven in de kracht van de samenwerking tussen ouders, omgeving en onderwijs. Deze drie O’s samen zijn cruciaal om te komen tot de vierde O: de brede en optimale ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat de brede en optimale ontwikkeling van kinderen alleen kan worden bereikt wanneer er sprake is van zowel opvoedkundige kwaliteit als samenhang in de interactie met het kind. Samen bereik je meer dan alleen. Daarmee wordt de aandacht van ‘de leerling’ verlegd naar het hele kind!

Onze visie op de ontwikkeling van het kind:
Kinderen ontwikkelen zich door wat zij meekrijgen van ouders, omgeving en onderwijs. Verbinding en kwaliteit binnen deze actoren zijn bepalend voor de brede en optimale ontwikkeling van het kind.

Onze visie op de ontwikkeling van de brede buurtschool:
Een brede buurtschool of een kindcentrum is een middel om tot een brede en optimale ontwikkeling van kinderen te komen. De buurtschool en een kindcentrum hebben hetzelfde doel: het creëren van brede en optimale ontwikkelkansen voor kinderen. De kracht van een buurtschool of kindcentrum in Den Haag is dat de professionals dicht bij elkaar zitten en het een veilige en vertrouwde plek voor de kinderen en hun ouders creëert. De ontwikkeling is afhankelijk van de lokale context en de samenwerking tussen de maatschappelijke partners rondom het kind. SBB helpt om de samenwerking in de driehoek ‘ouders, omgeving en onderwijs’ tot stand te laten komen en stimuleert de ontwikkeling van ieder Haags kind.