Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kansenongelijkheid in de klas, na een lange periode van thuisonderwijs? Met deze vraag startte, na de eerste lockdown, onze collega Rudy van der Bovenkamp samen de Gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden het project Studenten voor Educatie. Studenten voor Educatie is een project in Den Haag waar studenten uit verschillende studierichtingen kunnen werken op een basisschool in Den Haag. Door deze ondersteuning verhogen we de ontwikkelingskansen van leerlingen en verlagen we de werkdruk van leraren. De studenten leveren daarmee een bijdrage voor de klas die, juist nu, zo hard nodig is.

Wat is begonnen als een pilot met 4 basisscholen, is uitgegroeid tot een meerjarig project waarbij 50 studenten worden gekoppeld aan 25 basisscholen. SBB is werkgever van deze studenten. Uniek aan dit project is dat het scholen en leerkrachten ontlast doordat studenten bovenschools worden geworven en geselecteerd, geschoold en begeleid. Voor studenten is het een bijzondere kans om leerzame en leuke maatschappelijke ervaringen op te doen en een bijdrage te leveren aan gelijke kansen van leerlingen in Den Haag.

Studenten voor Educatie is een samenwerking tussen gemeente Den Haag, Het Open Leerplein Universiteit Leiden, de Haagse schoolbesturen SCOH, DHS en Lucas Onderwijs en Stichting brede buurtschool Den Haag.

We zien enorm gemotiveerde studenten en blije docenten en leerlingen. Lees hier het artikel in het AD en zie voor meer informatie www.studentenvooreducatie.nl.