Gezocht: Senior Adviseur/directeur (28-32 uur) voor onze Stichting

Onze Stichting (SBB) houdt zich in de gemeente Den Haag bezig met de ondersteuning van en ontwikkeling van brede buurtscholen, ten behoeve van brede en optimale ontwikkeling van kinderen. De gemeente heeft in het educatieve beleid van de komende jaren onder andere punten opgenomen om het onderwijsbeleid effectiever te maken door de verbinding met andere beleidsterreinen in het sociale, economische en ruimtelijke domein te bewerkstelligen. De gelijke ontwikkelkansen van kinderen zijn groter op het moment dat onderwijs, omgeving en ouders nauw samenwerken. Via brede buurtscholen komen organisaties samen om hier invulling aan te geven.
SBB werkt vanuit de overtuiging dat kinderen zich breed en optimaal kunnen ontwikkelen als er verbinding is tussen ouders, onderwijs en omgeving. De samenhang en kwaliteit hiervan is sterk bepalend voor de mate waarin een kind in staat is zijn ontwikkelingspotentieel te bereiken.
De werkzaamheden van SBB zijn te verdelen onder 4 aandachtsvelden, te weten:

  • Vervullen van de werkgeversrol voor diverse scholen door middel van 20 toegekende subsidieprojecten waarbij circa 120 personeelsleden ingezet worden (zoals leerkrachten, huiswerkbegeleider en coördinatoren).
  • Ontwikkelen van integrale kindcentra/brede buurtscholen door de verbinding te leggen tussen ouders, omgeving en onderwijs.
  • Inspireren van betrokkenen om nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.
  • Adviseren van scholen over bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, beheer en exploitatie.

Bij onze Stichting zijn 2 kennismakelaars en 2 medewerkers van het Servicebureau werkzaam. Onze Stichting heeft een bestuur, bestaande uit bestuurders van welzijn, onderwijs en kinderopvang, dat toeziet op de resultaten.

Ons ambitieuze team zoekt aanvulling op onze expertise om het gedachtegoed van de Stichting en de rol van SBB als expert in het ondersteunen van scholen, welzijn en kinderopvang om te komen tot een brede buurtschool en/of IKC, nog verder uit te dragen.

Lees hier het volledige profiel.

Aanbod en procedure
Een leuke functie in een sprankelende organisatie. De functie is volgens cao-sociaal domein ingeschaald in schaal 12 (max € 5.441,= bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. Jouw CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 15 september 2019. Bosman & Vos doet alleen de werving. De selectiegesprekken vinden plaats bij SBB op 23 september en 7 oktober. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor vragen kun jij terecht bij Francine van Rosmalen, 070 307 29 80.