Meer kansengelijkheid en actie tegen lerarentekort belangrijkste ambities Gemeente Den Haag

Meer kansengelijkheid en actie tegen lerarentekort zijn de komende 4 jaar de belangrijkste ambities voor Haagse onderwijs. In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) die wethouder Saskia Bruines (onderwijs en jeugd) van maandag 18 december jl. aan de gemeenteraad stuurde, staan zeven ambities voor de komende vier jaar. Twee daarvan hebben absolute topprioriteit, namelijk: alle Haagse leerlingen krijgen, ongeacht hun achtergrond, de kans om het beste uit zichzelf te halen gedurende hun onderwijsloopbaan, en: voldoende, bekwame en innovatieve leerkrachten. Bruines: "De kansenongelijkheid neemt toe, blijkt ook uit onderzoek. Dit tegengaan is echt een topprioriteit. Gemeente Den Haag en de Haagse onderwijsorganisaties samen hebben deze HEA opgesteld en afgesproken de komende vier jaar sterk in te zetten op het terugdringen van die kansenongelijkheid." Lees hier het artikel.